ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಣ್ಣೀರು..!The journey of Karunanidhi..!

  ದ್ರಾವಿಡ ಹೋರಾಟದ ಅಂತಿಮ ಕೊಂಡಿ ಕಳಚಿದೆ. ತಮಿಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿಎಂಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಣ್ಣೀರು..! ಆ ನಾಯಕ ಸಮ ಸಮಾಜದ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು.

Read more