ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಏನಾದ ಗೊತ್ತಾ ಏಕಲವ್ಯ..?

ನಿಮಗೆ ಏಕಲವ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ..? ಮಹಾಭಾರತದ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪಾತ್ರ ಏಕಲವ್ಯನದ್ದು. ಅವನು ಮಹಾಭಾರತ ಕಥಾನಕದ ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತ ನಾಯಕ. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

Read more